RH-Totaal Procesmanagementmodule

Alle processen in uw bedrijf kunnen eenvoudig worden vastgelegd in de procesmodule van RH-Totaal. Per proces kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • De input, afkomstig van de (interne) leverancier;
 • De output, bestemd voor de (interne) klant;
 • Het doel en het toepassingsgebied;
 • De eigenaar van het proces.

Tevens neemt RH-Totaal het versiebeheer volledig van u over.

De processen worden opgedeeld in subprocessen De subprocessen worden weer verdeeld in activiteiten. Dit zijn de enkelvoudige handelingen of bewerkingen.

processtructuur binnen RH-Totaal

Indien een subproces nog gedetailleerder beschreven dient te worden kan ook een stroomdiagram (flowchart) worden gekoppeld. Per activiteit worden de volgende gegevens in RH-Totaal vastgelegd:

 • In- en output van de activiteit;
 • Stuurinformatie (plannen, kaders en triggers);
 • Resources (Mensen en Middelen);
 • Rollen:
  • Wie is uitvoerend?
  • Wie is verantwoordelijk voor het resultaat?
  • Wie wordt geïnformeerd?
  • etc.

Om de input, output, stuurinformatie en resources eenduidig vast te leggen is de entiteit objecten toegevoegd. Van elk type object (product, document, registratie of werkinstructie) worden de belangrijke gegevens vastgelegd zoals eigenaar, bewaartermijnen en een hyperlink naar het sjabloon en/of het eigenlijke bestand.

Ook kan op eenvoudige wijze de matrix tussen de processtructuur van uw bedrijf en de zorgsystemen (zoals bijvoorbeeld ISO en VCA) worden opgebouwd.

Dit alles zal leiden tot verhoging van de kwaliteit en de efficiency van uw bedrijfsprocessen.

RH-Totaal-Processen:


Voor doeltreffend procesmanagement.

 

U BENT HIER: HOME > PRODUCTEN > RH-TOTAAL > PROCESMANAGEMENT