RH-Totaal Meldingenmodule

Om te leren van ideeën ter verbetering en fouten uit het verleden is het noodzakelijk om al deze meldingen te registreren en op een eenvoudige wijze af te handelen. Deze meldingen kunnen zijn gemeld door klanten (opdrachtgevers), leveranciers of eigen medewerkers.

In de meldingenmodule worden alle mogelijke meldingen geregistreerd (Verbetervoorstellen, afwijkingen, klachten, (bijna-)ongevallen, kabelschades, etc.). De stappen die doorlopen worden bij de afhandeling van de meldingen zijn:

  1. Registratie
  2. Correctie
  3. Analyse
  4. Corrigerende maatregel(-en)
  5. Preventieve maatregel(-en)

Tijdens elke stap worden de betrokkenen per e-mail geïnformeerd over de status van de melding.

Alle acties die worden uitgezet om de bovenstaande stappen te kunnen doorlopen worden in de geïntegreerde AIB-module beheerd.

Naast vaste rapportages, die uiteraard in het systeem zijn opgenomen, is het op eenvoudige wijze mogelijk de meldingen te analyseren. Hierdoor zijn trends al in een vroeg stadium waar te nemen.

RH-Totaal-Meldingen:

Voor registratie en afhandeling van corrigerende en preventieve maatregelen.

U BENT HIER: HOME > PRODUCTEN > RH-TOTAAL > MELDINGEN