Disclaimer

Algemeen
Dit is de disclaimer behorende bij de gehele website van RH Business Solutions (www.rh-business-solutions.nl). RH Business Solutions is een handelsnaam van Roelhorst B.V. en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08143417. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. RH Business Solutions tracht deze informatie inhoudelijk juist en actueel te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden.

RH Business Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar verwezen en/of gelinkt wordt.

Auteurs- en eigendomsrechten
Op de inhoud van de website en de daarin opgenomen informatie en teksten geldt een auteursrecht van RH Business Solutions. Het is niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RH Business Solutions.

Op deze website worden merk- en productnamen genoemd. Deze namen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar.
Privacy verklaring
De privacy van de bezoekers aan onze site wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De door u aan ons verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie, uw verzoek om deelname aan een training, etcetera. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens indien dit wettelijk vereist is. U kunt ons echter op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
U BENT HIER: HOME > DISCLAIMER