Kernwaarden

RH Business Solutions laat zich leiden door de volgende kernwaarden:

Integer

Wij werken open en eerlijk met relaties. Als wij zeggen dat wij wat doen, dan doen wij dat; als wij iets niet kunnen of willen, dan zeggen wij dat tijdig.

Respect

Wij behandelen anderen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Wij tolereren geen grof of onrespectvol gedrag. Gevoelloosheid en arrogantie horen hier niet thuis.

Discipline

Door bedrijfsdiscipline tot cultuur te verheffen en deze te mixen met een stuk ondernemersethiek is er geen hiërarchie nodig en is bureaucratie en controle overbodig. Hierdoor ontstaat meer vrijheid en creativiteit.

U BENT HIER: HOME > HET BEDRIJF > KERNWAARDEN